KUIDAS TOIMIB?
0

Minu ostukorv

Summa - 0,00 €

"" on lisatud sinu ostukorvi.

Hea valik!

Sulge Mine ostukorvi

Vali toode!

Toote hind:

Kasutustingimused

Et võimalikke arusaamatusi vältida, oleme koostanud Pick&Try kasutajatingimused. Registreerumine eeldab kasutajatingimustega nõustumist, palun tutvuge nendega enne registreerumist!

 

Pick&Try teenuse kasutustingimused

Pick&Try veebiteenust pakub Testi Julgelt OÜ (registrikood 12144709).

Pick&Try veebiteenuses on võimalik tellida tootenäidiseid, tooteid ja teenuseid tasuta või tasu eest.


Lepingu sõlmimine ja maksetingimused

Pick&Try veebiteenuse kasutamiseks pead Sa olema vähemalt 15-aasta vanune. Tootenäidiste tellimiseks pead looma Pick&Try konto, tooteid saab tellida ka kontot loomata. Lubatud on luua ainult üks konto inimese kohta. Kui meil on kahtlus, et isik on loonud endale mitu Pick&Try kontot, siis meil on õigus kustutada kõik kontod ja piirata inimese juurdepääsu Pick&Try teenustele ning tühistada kõik tellimused, mis on tehtud nende kontode kaudu.

Konto loomisel Sa nõustud Pick&Try teenuse kasutustingimustega.

Kui tegemist on tasulise tootega, siis ostusumma tuleb tasuda täies ulatuses peale tellimuse kinnituse saamist. Ostutehing jõustub alates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Testi Julgelt OÜ arvelduskontole.

Veebipoes saab tasuda Swedbank, SEB, LHV ja Nordea panga makseteenuste kaudu.

Pick&Try müüdavate toodete ja teenuste hinnad on märgitud toodete ja teenuste juurde. Kui ei ole märgitud teisiti, lisandub hinnale tasu toote kättetoimetamise eest. Kui toodete või tootenäidistele hinna märkimisel on tekkinud eksitus, siis võime loobuda sellise hinnaga toote või tootenäidise müümisest.

Tootenäidise tellimisel võib rakenduda teenustasu. Teenustasu rakendumise kohta on vastav info kirjas tootelehel. Tasu summa sõltub ostukorvis olevast tootenäidiste arvust, millele rakendub teenustasu ja seega näed tasu lõplikku summat vaid ostukorvis.

Teave toodete ja teenuste kohta on esitatud tooteinfo juures. Tellimuse saamine kinnitatakse elektrooniliselt saates selle kohta Sulle e-kirjaga teate, millele on lisatud Pick&Try teenuse kasutustingimused.

 

Tootenäidiste tellimine

Pakume tootenäidiseid selleks, et Sa saaksid tutvuda uute toodetega ning anda neile hinnanguid. Tootenäidised pakutakse tasuta või tasu eest ning vastav teave on lisatud tootenäidise juurde. Kui on tegu tootega, millel saab tellida tootenäidiseid, siis on toote juures tähistus „Testi“. Tootenäidise tellimisel tasu kättetoimetamise eest ei lisandu.

Meil on õigus kehtestada tootenäidiste tellimisel piiranguid tellija soo, vanuse, territooriumi või muude tarbijaprofiilide osas. Teeme seda selle jaoks, et valida võimalikult täpselt tarbijate sihtrühma, kellele on tootenäidised suunatud.

Arvesta sellega, et igat tootenäidist saab tellida ainult üks kord. Korduvtellimused tühistatakse Pick&Try poolt. Me ei võta endale kohustust tagada tootenäidised kõigile soovijatele. Tootenäidiseid on võimalik tellida selle koguse piires, mis on edastatud Pick&Try-le.

Arvesta sellega, et tootenäidise sisu ja pakend võivad erineda veebilehe fotol näidatust. Me ei vastuta tootenäidiste ja nende kirjelduste kvaliteedi eest. Kui tootenäidist meie laos ei ole, siis on Sul võimalus tootenäidise asemel valida mõni teine tootenäidis.

 

Tootenäidiste kohta arvamuse avaldamine

Tootenäidiste kohta arvamuse andmiseks palun täida vastav ankeet. Teeme arvamustest raporti tootenäidise testi tellijale. Me ei edasta Sinu nime ja isikuandmeid tootenäidise testi tellijale ega kolmandatele isikutele.

Tootenäidiste puhul on Sul võimalik esitada kommentaare Picktry.ee veebilehel. Palun ole kommentaaride esitamisel aus ja ära kasuta ebakohaseid hinnanguid ja mittesobivat keelekasutust. Kui meil on kahtlus, et tootenäidiste kohta esitatud hinnangud on antud pahausklikult eesmärgiga halvustada tootenäidiseid või selle tootjat, siis võime sellised kommentaarid kustutada. Võime kasutada Sinu kommentaare ja arvamusi Pick&Try teenuse turundamisel ja reklaamisemisel, sh sotsiaalmeedias ning me ei pea selle jaoks küsima Sinult täiendavat nõusolekut ega maksma tasu.


Toodete saatmine

Toodete ja tootenäidiste saatmine toimub ainult Eesti Vabariigi territooriumile DPD kuller- ja pakipoe ning Omniva teenuseid kasutades. Tooted kohaletoomine Eesti piires toimub tavapäraselt 5-10 päeva jooksul. Kohaletoomise tasu on kuvatud toote juures. Kui tegemist on tasuta kohaletoimetamisega, siis on vastav märge tehtud toote juures. Suuremate tootenäidiste puhul tuleb tootele Omniva postkontorisse või DPD pakipoodi järele minna.

Kui tellitud tooteid ei ole võimalik tarnida seoses toodete lõppemisega, siis teavitame sellest Sind ning kui tegemist oli tasulise tootega tagastame tasutud raha (sh kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

Tootenäidiste kohaletoimetamine oleneb kogusest ja tellijate arvust. Erandlikel juhtumitel on meil õigus tooted ja tootenäidiseid kohale toimetada kuni 30 kalendripäeva jooksul.

 

Taganemisõigus

Sul on õigus sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul, st et võid 14 päeva jooksul peale toote kättesaamist tootega tutvuda ning otsustada, kas see Sulle sobib.

Lepingust taganeda on võimalik toote tagastamisega koos selge avaldusega, mis tuleb teha e-kirja või toote tagastamisega koos selge avaldusega. Toote tagastamisel võib kasutada tagastamise tüüpvormi.

Arvesta sellega, et taganemisega kaasnevad kulud (nt postikulud) tasud Sina.

Kui Sa teed taganemisavalduse veebilehe kaudu või e-kirjaga, saadame Sulle e-kirjaga kinnituse taganemisavalduse kättesaamise kohta.

Sa ei saa tagastada järgimisi tooteid:
1) suletud pakendis asja üleandmine, mis ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning kui see on pärast kohaletoimetamist avatud;
2) sellise asja üleandmine, mis rikneb või vananeb kiiresti;
3) sellise asja üleandmine, mis on valmistatud, arvestades Sinu isiklikke vajadusi ja tingimusi;
4) asja üleandmine, mis oma olemuse tõttu segatakse või ühendatakse pärast üleandmist muu asjaga selliselt, et neid ei saa enam teineteisest eraldada.

Taganemisõiguse kasutamiseks pead Sa tootepakendi avama ettevaatlikult seda kahjustamata. Kui tootel on kileümbris või suletav kork, siis ei saa tagastada tooteid, millel on eemaldatud kileümbris või on avatud kork.

Arvesta sellega, et tagastada saad tooted juhul kui need on kasutamata. Sinu vastutus tekib juhul, kui oled asja kasutanud muul viisil, kui on vaja toote olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Kui Sa tahad tooteid tagastada 14 päeva jooksul, siis pead käsitsema tooteid üksnes nii, nagu Sul lubataks seda teha tavapoes.

Tagastame Sulle raha koos kättetoimetamisega seotud postikuludega 14 päeva jooksul alates tagastatava toote kättesaamisest. Pick&Try võib keelduda raha tagastamisest kuni hetkeni, millal oleme tooted kätte saanud. Arvesta sellega, et tagastamise kulud kannad Sina.

14-päevast taganemisõigust ei kohaldata tasuta tootenäidistele ega juriidiliste isikute poolt tehtud tellimustele.

 

Vale või defektiga toode

Sul on õigus esitada pretensioon, kui veebipoest ostetud tootel on ilmnenud puudus või defekt, mis oli olemas asja üleandmise hetkel.

Pick&Try vastutab tootel ilmnenud lepingutingimustele mittevastavuse eest kahe aasta jooksul alates toote üleandmisest. Defektide ilmnemisel teavita sellest meid koheselt.

Me ei vastuta toote kahjustuste eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel ega toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

Toote puuduse ilmnemisel pead Sa hiljemalt kahe kalendrikuu jooksul sellest teavitama ehk esitama pretensiooni.

Vastame kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud kaebusele 15 päeva jooksul e-kirja teel. Kui tootel on puudused, siis parandame või asendame selle.

Kui toote parandamine või asendamine ei ole võimalik, siis tagastame Sulle ostusumma ja kättetoimetamise kulu. Me ei paranda ega asenda tasuta tootenäidiseid.

 

Vaidluste lahendamine

Kui Sa ei ole rahul meie käitumisega, siis tea, et Sul on õigus pöörduda Tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijavaidluste komisjon poole. Samuti on sul õigus kasutada üle-euroopalist internetipõhist vaidluste lahendamise platvormi http://www.ecc.ee/ (ODR).

 

Otseturustus ja isikuandmete töötlemine

Saadame Sulle reklaami ja teateid e-posti aadressile ainult siis kui oled selleks avaldanud soovi. Sa saad seda teha sisestades veebilehel e-kirja aadressi ning vajutades nupule "Liitu uudiskirjaga".

Sul on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel.

Me vajame su telefoni, e-kirja ja aadressi andmeid selleks, et kohale toimetada kaup. Selle jaoks edastame Sinu isikuandmed DPD või Omniva postiteenindusele.

Kogume Sinu isikuandmeid ja Pick&Try veebilehel tehtud ostuteavet selle jaoks, et selle alusel teha toote ja teenuse uuringuid ning edastada need tootjale või teenuse pakkujale. Isikuandmete koosseis ja maht on lisatud vastava ankeedi juures. Töötleme andmeid ja edastame volitatud töötlejatele sellisel kujul, et nende kaudu ei ole võimalik Sinu isikut tuvastada.

Hoiustame Sinu isikuandmeid Eesti ja Euroopa Liidu territooriumitel asuvates serverites. Me ei edasta Sinu isikuandmeid kolmandatele isikutele, va juhul kui sellekohane märge on tehtud toote ankeedi juures ning sa annad selle jaoks vastava nõusoleku.

Sul on õigus igal ajal kustutada oma konto ning sellega kustutame ka andmed, mille kaudu oleks võimalik Sinu isik tuvastada. Jätame endale andmebaasi depersonaliseeritud andmed, mida kasutame turu-uuringuteks ja tarbijaprofiilide loomiseks.

 

Pick& Try kasutustingimuste muutmine

Võime muuta veebilehel Pick& Try pakutavate toodete ja teenuste hindasid. Kasutustingimuste muudatustest teavitame Sind veebilehel picktry.ee.